ΜΕΡΑΜΠΕΛΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΜΕGA XORHGOS TV ΜΕΡΑΜΠΕΛΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ TV  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Λατούς (Καραμανλή Κωνσταντίνου) 4 Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100
Δήμος Αγίου Νικολάου, Νομός Λασιθίου
Τηλ.: 2841022225
Κιν.: 6972840464
FREE PODOSFAIRO ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Υγραέριο

φιάλες υγροποιημένου προπανίου
Ο όρος υγραέριο αναφέρεται σε οποιοδήποτε προϊόν αποτελείται κατά βάση από μίγμα κάποιων από τους ακόλουθους υδρογονάνθρακες: προπάνιο, προπένιο (προπυλένιο), κανονικό βουτάνιο, ισοβουτάνιο, ισοβουτυλένιο, βουτένιο (βουτυλένιο) και αιθάνιο.

 Οι υδρογονάνθρακες αυτοί είναι σε συνήθεις ατμοσφαιρικές συνθήκες αέρια, τα οποία συνήθως υγροποιούνται υπό πίεση για τη μεταφορά και αποθήκευση.

 Το LPG, το υγροποιημένο βουτάνιο που περιέχεται στις γνωστές φιάλες camping gaz, και το φωταέριο το οποίο αποτελείται από υγροποιημένα αέρια προερχόμενα από απόσταξη λιθάνθρακα είναι γνωστοί τύποι υγραερίων.

Ο όρος γκάζι χρησιμοποιείται συχνά σαν γενικότερος όρος αναφορικά με όλα τα αέρια καύσιμα μίγματα που περιέχουν από μεθάνιο ως και πεντάνιο, και ακόμα πιο γενική ήταν η παλιότερη χρήση του όρου γκάζι για όλα τα αέρια και υγρά ορυκτά καύσιμα.


Το υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, γνωστό και με τον αντίστοιχο διεθνή όρο LPG (ελ - πι -τζι), σύντμηση του liquified petroleum gas, αποτελείται από ελαφρά κλάσματα αργού πετρελαίου, τα οποία είναι αέρια όταν βρίσκονται υπό συνήθεις ατμοσφαιρικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Τα αέρια αυτά κλάσματα υδρογονανθράκων διαχωρίζονται από τα υγρά κλάσματα κατά τη διύλιση που γίνεται στο αργό και οδεύουν προς δεξαμενές αποθήκευσης προς άλλες χρήσεις, ενώ τα υγρά κλάσματα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή υγρών καυσίμων (ντίζελ, βενζίνη κ.ο.κ.). Επίσης ο όρος LPG αναφέρεται στα κλάσματα που αφαιρούνται από το φυσικό αέριο προτού αυτό οδεύσει προς κατανάλωση.
ΜΕGA XORHGOS  ΜΕΡΑΜΠΕΛΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ TV  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Λατούς (Καραμανλή Κωνσταντίνου) 4 Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100
Δήμος Αγίου Νικολάου, Νομός Λασιθίου
Τηλ.: 2841022225
Κιν.: 6972840464
FREE PODOSFAIRO ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 Τα κλάσματα αυτά είναι υγρά όταν είναι υπό υψηλή πίεση. Ουσιαστικά δηλαδή το LPG είναι μίγμα προπανίου και βουτανίου το οποίο είτε προέρχεται από αργό είτε προέρχεται από την ξήρανση του φυσικού αερίου. Η αναλογία προπανίου-βουτανίου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εποχή, πιο πολύ προπάνιο το χειμώνα, πιο πολύ βουτάνιο το καλοκαίρι.

 Συνήθως προστίθεται σε μικρή αναλογία κάποιο συστατικό με πολύ ισχυρή οσμή ώστε να είναι εύκολα ανιχνεύσιμες τυχόν διαρροές. Είναι ένα ιδιαίτερα εύφλεκτο προϊόν (όπως όλοι οι υδρογονάνθρακες) και επιπλέον όταν είναι υγροποιημένο υπό πίεση υπάρχει ο κίνδυνος έκρηξης από απότομη εκτόνωση (δες BLEVE). Ως εκ τούτου, ισχύουν αυστηρές προδιαγραφές και κανονισμοί για τον χειρισμό, αποθήκευση και διάθεση του.

 Χρησιμοποιείται ως καύσιμο, και θεωρείται πιο "καθαρό" από τους υγρούς υδρογονάνθρακες διότι έχει μεγαλύτερη αναλογία υδρογόνου-άνθρακα και άρα μικρότερες εκπομπές CO2. Επίσης χρησιμοποιείται ως ψυκτικό εργαζόμενο μέσο σε βιομηχανικά συστήματα ψύξης.
Στην Ελλάδα LPG παράγουν και τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ και τα διυλιστήρια Μότορ Όιλ, αλλά μεγάλο τμήμα του καταναλώνεται επί τόπου για τις ανάγκες θέρμανσης των φυσικών και χημικών διεργασιών των διυλιστηρίων, καθώς και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και το υπόλοιπο διατίθεται στην ελληνική αγορά ή εξάγεται.
ΜΕGA XORHGOS  ΜΕΡΑΜΠΕΛΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ TV  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Λατούς (Καραμανλή Κωνσταντίνου) 4 Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100
Δήμος Αγίου Νικολάου, Νομός Λασιθίου
Τηλ.: 2841022225
Κιν.: 6972840464
FREE PODOSFAIRO ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Το υγραέριο ή LPG δεν πρέπει να συγχέεται με το φυσικό αέριο που είναι κυρίως μεθάνιο. Επίσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση το υγραέριο να συγχέεται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). To φυσικό αέριο σε ατμοσφαιρική πίεση υγροποιείται σε μια θερμοκρασία κοντά στους -160 °C (υπό το μηδέν). Η συνήθης πρακτική είναι το υγροποιημένο φυσικό αέριο να ψύχεται σε αυτή τη πολύ χαμηλή θερμοκρασία και σε ατμοσφαιρική πίεση (ή ελαφρά αυξημένη κατά κάποια μικρά κλάσματα της ατμοσφαιρικής) για αποθήκευση και μεταφορά σε ειδικές κρυογενικές δεξαμενές.

 Σε τυχόν περίπτωση αστοχίας ή ατυχήματος και διαρροής του προϊόντος δεν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος από απότομη εκτόνωση, καθόσον τουλάχιστον το προϊόν βρίσκεται σε ατμοσφαιρική πίεση. Υπάρχουν βέβαια άλλοι κίνδυνοι όπως η ανάφλεξη και πρόκληση πυρκαγιάς. Αντίθετα το υγραέριο είναι κυρίως προπάνιο, βουτάνιο και υγροποιείται σε πολύ υψηλότερη θερμοκρασία.

 Η συνήθης πρακτική είναι να υγροποιείται σε μια πίεση που μπορεί να είναι από περίπου 2 bar στους 20 °C για καθαρό βουτάνιο έως και 22bar (περίπου 22 φορές η ατμοσφαιρική, δηλαδή μια σχετικά υψηλή πίεση) στους 55 °C για καθαρό προπάνιο. Τούτο έχει σαν συνέπεια ότι σε περίπτωση αστοχίας υλικού, ατυχήματος κλπ, με τόσο σοβαρή διαρροή ώστε η πίεση εντός του δοχείου απότομα να εξισωθεί με την ατμοσφαιρική, μπορεί να συμβεί εκτεταμένη καταστροφική εκτόνωση.
 Οι εκρήξεις αυτού του τύπου είναι πολύ επικίνδυνες διότι δεν χρειάζεται να υπάρξει ανάφλεξη για να συμβούν, αλλά αρκεί η απότομη ατμοποίηση του υγρού, και διότι ολόκληρη η δεξαμενή, όσο μεγάλη κι αν είναι αυτή, μπορεί να διαρραγεί εκρηκτικά και αν υπάρξει τέτοιου είδους έκρηξη σε δεξαμενή θα εκτονθεί αναπόφευκτα όλο το περιεχόμενο υγρό, όσο κι αν είναι αυτό σε ποσότητα, (δες επίσης έκρηξη ατμού[1]). 


Τέτοια ατυχήματα έχουν συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το 2009 στο Viareggio της Ιταλίας.
Χρήσιμες συμβουλές για τις οικιακές φιάλες Υγραερίου


Με αφορμή το τρομερό ατύχημα που έγινε από φιάλη υγραερίου χθες και στοίχισε την ζωή σε έναν συνάνθρωπο μας και είχε και τον τραυματισμό άλλων τριών,  παρακάτω σας παραθέτω μερικές  χρήσιμες συμβουλές για τις οικιακές φιάλες υγραερίου.
Ο διαχειριστής του http://forest-fighter-stereas.blogspot.com

Αποθηκεύετε τις φιάλες σε χώρους με καλό εξαερισμό, μακριά από φλόγες, ηλεκτρικές συσκευές και πρίζες.
Μην αποθηκεύετε τις φιάλες σε υπόγεια ή κλειστούς χώρους – το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα και συγκεντρώνεται στα χαμηλότερα σημεία, δημιουργώντας εύφλεκτο μίγμα.
Μην αποθηκεύετε ποτέ τις φιάλες κοντά σε εστίες θερμότητας ή εκτεθειμένες άμεσα στον ήλιο.
Χρησιμοποιείτε πάντοτε ελαστικούς σωλήνες που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με το υγραέριο. Ο ελαστικός σωλήνας πρέπει να έχει μέγιστο μήκος 2 μέτρα, με σφιγκτήρες και στα δύο άκρα. Οι ελαστικοί σωλήνες πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 2 χρόνια, καθώς φθείρονται με τον καιρό.


Όταν χρησιμοποιούνται, όλες οι φιάλες πρέπει να εξοπλίζονται με ρυθμιστές πίεσης που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για προπάνιο ή βουτάνιο, για τον έλεγχο της πίεσης όταν η θερμοκρασία αλλάζει. Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο ρυθμιστή για τον τύπο του υγραερίου που χρησιμοποιείτε.
Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες που παρέχονται κατά τη σύνδεση του ρυθμιστή πίεσης στη φιάλη και μην ανοίξετε τη βαλβίδα της φιάλης ή του ρυθμιστή πριν ο ρυθμιστής πίεσης να συνδεθεί καλά.
ΜΕGA XORHGOS  ΜΕΡΑΜΠΕΛΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ TV  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Λατούς (Καραμανλή Κωνσταντίνου) 4 Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100
Δήμος Αγίου Νικολάου, Νομός Λασιθίου
Τηλ.: 2841022225
Κιν.: 6972840464
FREE PODOSFAIRO ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι η βαλβίδα της φιάλης έχει κλείσει καλά πριν αφαιρέσετε την πλαστική τάπα ασφαλείας.
Μην καπνίζετε ποτέ κατά τη σύνδεση του εξοπλισμού και όταν ελέγχετε για την ύπαρξη διαρροής μη χρησιμοποιείτε φλόγα.
Ελέγχετε το δακτύλιο του ρυθμιστή πίεσης ή της βαλβίδας πριν από τη σύνδεση κάθε νέας φιάλης. Αν το λάστιχο μοιάζει να έχει φθαρεί ή να έχει καταστραφεί, αντικαταστήστε το ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
Η φιάλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση.
Η συσκευή μαγειρέματος και η φιάλη πρέπει να βρίσκονται πάνω από το επίπεδο του εδάφους, με τη συσκευή μαγειρέματος σε ψηλότερη θέση σε σχέση με τη φιάλη.
Ελέγξτε ότι ο ελαστικός σωλήνας δεν έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια της συσκευής μαγειρέματος.

Πρακτικές Συμβουλές

Ακολουθούν μερικές πρακτικές συμβουλές για τη χρήση των φιαλών υγραερίου.


Οι φιάλες προπανίου δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε κλειστό χώρο αλλά μόνο στο ύπαιθρο. Οι φιάλες του μίγματος τοποθετούνται και σε κλειστό χώρο.
Για οικιακή χρήση σε κλειστό χώρο απαγορεύεται πάνω από μια φιάλη. Αν χρειάζονται παραπάνω φιάλες αυτές θα τοποθετούνται στο ύπαιθρο σε ασφαλή χώρο και πρέπει να απέχουν 1.5m από ανοίγματα (παράθυρα, αποχετεύσεις κλπ.) και να είναι προστατευμένες από τον ήλιο και τη βροχή (με κατάλληλο στέγαστρο).
Όλες οι φιάλες προπανίου και μίγματος πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο ρυθμιστή (υψηλής ή χαμηλής πίεσης). Σε πολλές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι στη φιάλη (κυρίως προπανίου) δεν τοποθετείται ρυθμιστής αλλά ο ελαστικός σωλήνας με ένα απλό ρακόρ συνδέεται με τη φιάλη. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο διότι τo αέριο διοχετεύεται πλέον στη συσκευή με την πίεση που υπάρχει και στην φιάλη (δηλ, ακόμη και 8bar για το προπάνιο).
Σε μερικές ταβέρνες χρησιμοποιούνται συσκευές υγραερίου εγχώριας κατασκευής που απαιτούν δυστυχώς υψηλή πίεση (περίπου 1.5 bar) οπότε θα πρέπει να εγκαθίσταται ο κατάλληλος ρυθμιστής. Αυτές οι επαγγελματικού τύπου συσκευές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση. Στην οικιακή χρήση έχουμε συσκευές χαμηλής πίεσης (28 με 30 mbar) που λειτουργούν με τον αντίστοιχο ρυθμιστή.
Σε κάθε αντικατάσταση φιάλης πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση του ρυθμιστή και να αντικαθίσταται το παρέμβυσμα (φλάντζα) με καινούργιο. Ο ρυθμιστής πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 5 χρόνια ή κάθε 3 χρόνια, όταν βρίσκεται σε κλειστό χώρο ή σε ύπαιθρο αντίστοιχα. Η αντικατάσταση του ρυθμιστή μπορεί να γίνει και νωρίτερα, εάν διαπιστωθεί κακή λειτουργία του. Για τον έλεγχο της στεγανότητας να χρησιμοποιείται σαπουνάδα και ΠΟΤΕ φλόγα.Ο ελαστικός σωλήνας μεταξύ ρυθμιστή και συσκευής πρέπει να είναι κατάλληλος για υγραέριο και να αντικαθίσταται κάθε 2 χρόνια, έστω και αν δεν παρουσιάζει εξωτερικά σημεία φθοράς. Σε ειδικές περιπτώσεις (ταβέρνες κλπ.) ο σωλήνας αυτός πρέπει να αντικαθίσταται κάθε χρόνο γιατί υφίσταται μεγαλύτερη φθορά (υψηλές θερμοκρασίες, λάδια κλπ). Τo μήκος του σωλήνα αυτού δεν πρέπει να είναι πάνω από 1,5m για να μπορεί εύκολα να ελέγχεται. Αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη, να γίνεται εγκατάσταση με χαλκοσωλήνα βαρέως τύπου. Αν οι φιάλες είναι στο ύπαιθρο,

 θα πρέπει στο σημείο εισόδου του χαλκοσωλήνα στον εσωτερικό χώρο να τοποθετείται διακόπτης υγραερίου για την άμεση απομόνωση της συσκευής από τις φιάλες και συνεπώς την αντιμετώπιση της διαρροής.
Παρατίθενται επίσης οδηγίες σύνδεσης (αντικατάστασης) φιαλών υγραερίου. Ορισμένες από τις οδηγίες αυτές έχουν αναφερθεί και παραπάνω, εδώ όμως αναφέρονται ομαδοποιημένα, ώστε να συγκροτούν μια πλήρη περιγραφή της διαδικασίας αντικατάστασης (σύνδεσης) μιας φιάλης υγραερίου:
Πριν αφαιρεθεί η τάπα (πώμα) ασφαλείας από το στόμιο του ρουμπινέτου της φιάλης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ότι ο διακόπτης (ρουμπινέτο είναι καλά κλειστός. Πριν αποσυνδεθεί η κενή (άδεια) φιάλη ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι ο διακόπτης (της φιάλης) είναι κλειστός και ότι όλοι οι διακόπτες της μαγειρικής συσκευής (ή οποιασδήποτε συσκευής) είναι κλειστοί.
Συνδέεται η νέα (πλήρης) φιάλη βιδώνοντας το ρακόρ του ρυθμιστή επάνω στο σπείρωμα του ρουμπινέτου της φιάλης, αφού αντικατασταθεί η φλάντζα (παρέμβυσμα ροδέλα) στεγανότητας και αφού αφαιρεθεί η παλαιά φλάντζα. ΠΡΟΣΟΧΗ: TO ΡΑΚΟΡ ΒΙΔΩΝΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ
ΜΕGA XORHGOS  ΜΕΡΑΜΠΕΛΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ TV  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Λατούς (Καραμανλή Κωνσταντίνου) 4 Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100
Δήμος Αγίου Νικολάου, Νομός Λασιθίου
Τηλ.: 2841022225
Κιν.: 6972840464
FREE PODOSFAIRO ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Μετά τη σύνδεση γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροή γύρω από το ρακόρ και γύρω από το ρυθμιστή
ME ΣΑΠΟΥΝΑΔΑ και ΟΧΙ ME ΦΛΟΓΑ (σπίρτο κλπ.) αφού ανοιχθεί ο διακόπτης της φιάλης μια στροφή περίπου. Επίσης, γίνεται έλεγχος για διαρροή γύρω από το ρυθμιστή και καθ’ όλο το μήκος του ελαστικού σωλήνα και κυρίως στις συνδέσεις σωλήνα με ρυθμιστή και συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΘΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΑΠΟΥΝΑΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ.
Η αντικατάσταση της φιάλης πρέπει να γίνεται με καλό φωτισμό και ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ
.
Μετά τη σύνδεση και τον έλεγχο για διαρροή ελέγχεται η καλή λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή (μαγειρική κυρίως) λειτουργεί σωστά, όταν το υγραέριο καίγεται με μπλε φλόγα. Η κόκκινη φλόγα σημαίνει κατ’ αρχήν ανεπαρκή πρωτεύοντα αέρα καύσης (καθαρισμός καυστήρα, καθαρισμός μπέκ, ρύθμιση αέρα και πίεσης υγραερίου από τον ρυθμιστή). Αν η φλόγα τείνει να αποκολληθεί από τον καυστήρα (με κάποιο μικρό θόρυβο πολλές φορές) σημαίνει υπερβολικό αέρα καύσης.
Οι συνδέσεις του ελαστικού σωλήνα στο ρυθμιστή και στη συσκευή να γίνονται με σφιγκτήρα.
Μετά τη χρήση να κλείνεται και τo ρουμπινέτο της φιάλης και όχι μόνον το διακόπτη της συσκευής.
Οι φιάλες αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται σε όρθια θέση, σε καλά αεριζόμενο χώρο, ΟΧΙ κοντά σε πηγές θερμότητας, ΟΧΙ σε υπόγειο.

ΜΕGA XORHGOS  ΜΕΡΑΜΠΕΛΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ TV  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Λατούς (Καραμανλή Κωνσταντίνου) 4 Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100
Δήμος Αγίου Νικολάου, Νομός Λασιθίου
Τηλ.: 2841022225
Κιν.: 6972840464
Σε περίπτωση που κατά τη χρήση της φιάλης (ή γενικά του συστήματος φιαλών-συσκευών) γίνει αντιληπτή διαρροή υγραερίου (χαρακτηριστική οσμή ή σφύριγμα), τότε πρέπει ΑΜΕΣΩΣ:
ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ το ρουμπινέτο της φιάλης.
ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ κάθε χρήση ανοικτής φλόγας, ηλεκτρικού διακόπτη ή λειτουργία συσκευής που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα.
ΝΑ ΑΕΡΙΣΘΕΙ καλά ο χώρος (ανοίξτε πόρτες – παράθυρα).
ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ο πρατηριούχος που προμήθευσε ή συνέδεσε την φιάλη.
ΕΑΝ παρά το κλείσιμο του ρουμπινέτου η διαρροή συνεχίζεται, εφ’ όσον είναι δυνατόν, η φιάλη να μεταφερθεί σε ανοικτό χώρο (μπαλκόνι, αυλή) ΟΧΙ πολυσύχναστο και ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ της διαρροής, εάν δεν απομονώνει το ρουμπινέτο, μπορεί να γίνει με τσάκισμα σφίξιμο του ελαστικού σωλήνα που προηγουμένως έχει αποσυνδεθεί από τη συσκευή.


Εκρηκτικές ύλες
Εκρηκτικές ύλες, ή κοινώς εκρηκτικά, ονομάζονται κάποιες απλές ή σύνθετες ουσίες, οι οποίες περιέχουν μεγάλη ποσότητα αποθηκευμένης ενέργειας που κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να απελευθερωθεί απότομα προκαλώντας έκρηξη, δηλαδή έκλυση μεγάλης ποσότητας ενέργειας σε εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα, παράγοντας αέρια υψηλής πίεσης και πολλαπλάσιου όγκου.
Τα παραγόμενα αέρια, λόγω της μεγάλης ταχύτητας αύξησης του όγκου τους προκαλούν ισχυρά μηχανικά αποτελέσματα που συνοδεύονται από κρότους. Οι εκρηκτικές ύλες χρησιμοποιούνται κυρίως στην εκτόξευση βλημάτων από πυροβόλα όπλα (π.χ. τυφέκια, πιστόλια κ.λπ.), την καταστροφή στόχων, καθώς επίσης για εκτινάξεις, εκβραχισμούς, εξορύξεις, ανατινάξεις και υπονομεύσεις.
Τα εκρηκτικά ανήκουν στα επικίνδυνα φορτία και φέρουν ειδική σήμανση. Η εμπορία, διακίνηση - μεταφορά και χρήση αυτών γίνεται πάντα κατόπιν σχετικών αδειών των "καθ΄ ύλην" και "κατά τόπων" αρμόδιων Αρχών λαμβάνοντας κάθε φορά ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας, απ΄ όλους τους εμπλεκόμενους και ποτέ μονομερώς. Τα μέτρα ασφαλείας της διακίνησής τους αρχίζουν από το σημείο αρχικής φόρτωσης μέχρι του σημείου προορισμού και του χρόνου χρήσης τους.
Διάκριση
Οι εκρηκτικές ύλες διακρίνονται στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες:
1. Χημικές, όπως πχ η νιτρογλυκερίνη και το PETN. Αποτελούν χημικές ουσίες, υγρές ή στερεές, οι οποίες περιέχουν μεγάλη ποσότητα αποθηκευμένης χημικής ενέργειας, που υπό ορισμένη θερμική ή μηχανική επίδραση υπόκεινται σε έκρηξη, παράγοντας φως (λάμψη) και αέρια υψηλής θερμοκρασίας, πίεσης και πολλαπλάσιου όγκου.
2. Μηχανικής πίεσης συμπιεσμένων αερίων, των οποίων η κατάσταση μεταβάλλεται απότομα, πχ συσκευασίες αεροζόλ. Συνήθως η δράση τους βασίζεται στις πιέσεις που αναπτύσσονται κατά την απότομη μεταβολή της καταστάσεως ενός υγρού προς αέριο και κατά την απότομη θέρμανση ενός αερίου, το οποίο είναι περιορισμένο σε κλειστό χώρο. Μηχανικές εκρήξεις οφείλονται και στην απότομη ατμοποίηση του νερού, όπως πχ αυτές που παρατηρούνται στις περιπτώσεις εκρήξεων ηφαιστείων.
3. Πυρηνικές, όπως η σχάση ισοτόπων ουρανίου 235 και πλουτωνίου 239.
Γενικά χαρακτηριστικά
ΜΕGA XORHGOS  ΜΕΡΑΜΠΕΛΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ TV ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Λατούς (Καραμανλή Κωνσταντίνου) 4 Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100
Δήμος Αγίου Νικολάου, Νομός Λασιθίου
Τηλ.: 2841022225
Κιν.: 6972840464
FREE PODOSFAIRO ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Όλες οι εκρηκτικές ύλες έχουν τα πάρακάτω δύο χαρακτηριστικά:
Είναι χημικά ή ενεργειακά ασταθείς
Η πυροδότηση μιας εκρηκτικής ύλης έχει σαν αποτέλεσμα την απότομη αύξηση του υλικού που συνοδεύεται από την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων θερμότητας και αλλαγή στην πίεση.
Ως προς την ταχύτητα εκρηκτικότητας διακρίνονται σε χαμηλής και σε υψηλής εκρηκτικότητας ύλες. Οι χαμηλής εκρηκτικότητας ύλες καίγονται με ταχύτητα μικρότερη της ταχύτητας του ήχου. Μπορεί όμως και να εκραγούν κάτω από συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας, πχ εντός περιορισμένου χώρου. Συνήθως χρησιμοποιούνται ως προωθητικές ύλες. Οι υψηλής εκρηκτικότητας ύλες καίγονται με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα (υπερηχητική) 3-9 km/sec, παράγοντας έκρηξη. Χρησιμοποιούνται ως εκρηκτικά σε κεφαλές μάχης, ανατινάξεις, κατεδαφίσεις, υπονομεύσεις, κτλ.


Οι υψηλής εκρηκτικότητας ύλες διακρίνονται ανάλογα με την ευαισθησία τους σε πρωτεύουσες και σε δευτερεύουσες εκρηκτικές ύλες. Οι πρωτεύουσες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και χρησιμοποιούνται σε πυροκροτητές, εκκαύματα και θρυαλίδες. Οι δευτερεύουσες είναι λιγότερο ευαίσθητες και χρησιμοποιούνται ως η κύρια εκρηκρική ύλη που ενεργοποιείται από κάποια πρωτεύουσα εκρηκτική ύλη.

FREE PODOSFAIRO ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ